Vandevelde is officieel ‘Varilux Center’ – Ontdek de ‘9’ proef!

December 11, 2019

De 9-proef staat voor een engagement dat de fabrikant Essilor samen met ons aangaat om u een zo comfortabel mogelijk zicht te bezorgen met Variluxglazen. Enkele belangrijke punten die wij bieden zijn de 3 jarige breuk- en diefstalverzekering, de reisverzekering en uiteraard de gewenningsgarantie.

1. Advies: wij volgen op regelmatige basis gespecialiseerde bijscholingen met als onderwerp de laatste innoveties en technologieënn van Varilux. Wij zijn de aangewezen persoon om u met een visuele analyse en met een gepersonaliseerde aanbeveling te adviseren bij het aanschaffen van een nieuwe Varilux-bril.

2. Echtheidsgarantie: U ontvangt uw Varilux Echtheidscertificaat samen met uw bril. Bovendien zijn progressieve Varilux brillenglazen zeer discreet met de laser gegraveerd, uw garantie voor kwaliteit en echtheid.

3.Tevredenheidsgarantie: Als u na een aanpassingsperiode van 30 dagen niet tevreden bent over uw Varilux brillenglazen, dan zullen wij deze vervangen door andere glazen.

4. Breukgarantie: Uw Varilux brillenglazen zijn gedekt door een Breukgarantie, die 36 maanden geldig is vanaf de aankoopdatum. Hieraan is een vrijstelling verbonden van 0% het eerste jaar, 33% het tweede jaar en 66% het derde jaar. De garantie geld enkel voor een vervanging door een paar glazen met dezelfde sterkte en gemaakt uit hetzelfde materiaal als de gebroken glazen. De garantie is echter niet van toepassing op eventuele krasjes of splinters op de omtrek en/of oppervlak van de glazen en zal enkel worden toegekend tegen de teruggraven van de gebroken glazen. Om deze garantie te kunnen genieten is een half jaarlijks onderhoud van uw bril vereist. Deze volkomen gratis onderhoudsbeurten worden door Varilux-Center Optiek Dhondt ter bevestiging genoteerd op uw lidkaart.

5. Diefstalgarantie: Uw Varilux brillenglazen zijn gedekt door een Diefstalgarantie die 36 maanden geldig is vanaf de aankoopdatum. Hieraan is een vrijstelling verbonden van 0% het eerste jaar, 33% het tweede jaar en 66% het derde jaar. De garantie wordt slechts toegekend op vertoon van het proces-verbaal van de politie en geld enkel voor een vervanging door een paar glazen met dezelfde sterkte en gemaakt uit hetzelfde materiaal als de gestolen glazen.

6. Varilux Travel Assistance: Opdat u uw vakantie niet zou moeten onderbreken omwille van uw bril, verbinden wij er ons toe om u, ongeacht waar in de Europese Unie verblijft, een pechverhelpingskit te sturen met één leesbril en één bril om ver te zien. U ontvangt de kit, buiten het weekend, gegarandeerd binnen de 48uur. Deze dienst is berpekt tot 1 enkele tussenkomst binnen de 36 maanden vanaf de aankoopdatum. U vindt het telefoonnummer van Varilux Europe Travel Assistance op uw lidkaart.

7. Gratis onderhoud: Wij onderhouden gratis uw Varilux brillenglazen (bijstellen, aanschroeven, reiniging door ionisatie en vervanging van de neuspads).

8. Controle-onderzoek: Tijdens het laatste garantieonderhoud zullen wij een gratis controleonderzoek verrichtten waaruit zal blijken of het nuttig is uw oogarts te raadplegen voor een grondiger oogonderzoek en een nieuw voorschrift.

9. Onmiddellijke herstelling: Bij dringende herstellingen (verlies van een schroef of bijstelling) zullen wij alles in het werk stellen om u te helpen.